Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc > Islam"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: - | A | C | D | G | H | I | J | K | M | N | R | S | Z
Number of items at this level: 291.

-

-, Majlis Ugama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan (1926) Majalah Pengasuh - 14 Januari 1926. Majlis Ugama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan, Kota Bharu.

-, Majlis Ugama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan (1926) Majalah Pengasuh - 14 Mac 1926. Majlis Ugama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan, Kota Bharu.

-, Majlis Ugama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan (1926) Majalah Pengasuh - 28 Januari 1926. Majlis Ugama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan, Kota Bharu.

-, Majlis Ugama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan (1926) Majalah Pengasuh - 28 Mac 1926. Majlis Ugama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan, Kota Bharu.

A

Ab Rahman, A.; Mohamad, Shamsiah (2010) Analysis of Tabarru` Principle in Takaful Contract: Malaysian Experience. In: Proceedings of 2010 International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences (CHHSS 2010), 26-28 February, 2010, Singapore. (Unpublished)

Ab. Rahman, A. (2008) Peranan wakaf dalam membangunkan ekonomi umat islam: Pengalaman di Malaysia. In: International Conference Islamic Economic And Social Justice: Reinforcing Equity For The Common Well-Being, 24-27 Julai 2008, Kediri, Indonesia. (Submitted)

Abdul Rahman, N. (2008) Conversion of minor children to Islam in Malaysia : Whither consent of parents? In: 5th Asian Law Institute Conference, 22-23 May 2008, Singapore.

Abdullah, R.; Samah, M.; Mat Hussin, M.N.H. (2016) Kecacatan sebagai alasan membubarkan perkahwinan melalui fasakh menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. In: Proceedings of the International Conference on Islam, Development and Social Harmony in Southeast Asia 2017, 11-12 April 2017, Narathiwat, Thailand.

Afiqah, S.; Mohammad Naqib, H.; Mohd Anuar, R. (2015) Penggunaan teknologi pengesanan halal terhadap produk makanan: Kajian menurut perspektif hukum Islam. In: The 2nd International Convention on Islamic Management 2015, 4-5 November 2015, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur.

Afiqah, S.; Mohd Anuar, R. (2015) Isu-isu halal dalam produk berasaskan daging. In: Prosiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis)2015, 10 Jun 2015, Dewan Kuliah Utama, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah (FPQS), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Ali, M.E.; Razzak, M.A.; Abd Hamid, S.B.; Rahman, M.M.; Al Amin, M.; Abd Rashid, N.R.; Asing, - (2015) Multiplex PCR assay for the detection of five meat species forbidden in Islamic foods. Food Chemistry, 177. pp. 214-224.

Amir, A.N. Analisis kitab tafsir Al-Qur’an Al-Karim. Ahkam. (In Press)

Amir, A.N. Manhaj tafsir Al-Azhar. Jurnal Islam. (Unpublished)

Amir, A.N. Ulasan buku Al-Ustadh al-Imam Muhammad ‘Abduh: riwayat hidup dan pemikiran. Working Paper. ikd, ikd. (Submitted)

Amir, A.N.; Rashid, Z.M. Isma‘Il Raji Al-Faruqi (1921-1986): idealisme dan falsafah dunianya. Jurnal Islamiyyat. (Submitted)

Amir, S.; Suliaman, I.; Abd Razzak, M.M.; Mohd Yusoff, M.Y.Z.; Abdullah, M.; Ahmad Shah, F.; Deraman, F.; Ahmad, K.; Mohd Noor, M.M.; Touhami Meftah, J.; Ariffin, S.; K. Kassar, A.; Mohd Nor, M.R.; Abdul Hamid, A.F. (2013) Islam and Muslim in multi religious society: realities and challenges in Sabah, Malaysia. Middle-East Journal of Scientific Research, 13 (2). pp. 145-153. ISSN 1990-9233

Arif, S.; Ahmad, R. (2011) Food quality standards in developing quality human capital: An Islamic perspective. African Journal of Business Management, 5 (31). pp. 12242-12248.

Ariffin, S.; Amir, S.; Abdullah, M.; Suliaman, I.; Ahmad, K.; Deraman, F.; Ahmad Shah, F.; Mohd Yusoff, M.Y.Z.; Abd Razzak, M.M.; Mohd Noor, M.M.; Touhami Meftah, J.; K. Kassar, A.; Mohd Nor, M.R. (2013) Effective techniques of memorizing the Quran: a study a Madrasah Tahfiz Al-quran, Terengganu,Malaysia. Middle-East Journal of Scientific Research, 13 (1). pp. 45-48. ISSN 1990-9233

C

Che Husain, F.; Tengku Kasim, T.S. (2007) Pembentukan modal insan bersepadu melalui keberkesanan pendidikan akhlak individu Muslim / Faridah Che Husain dan Tengku Sarina Aini Tengku Kasim. In: Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu III.

D

Deraman, F.; Abd Rahman, A.A.; Amir, S.; Suliaman, I.; Ahmad, K.; Abdullah, M.; Ahmad Shah, F.; Moohd Yusoff, M.Y.Z.; Abd Razzak, M.M.; Mohd Noor, M.M.; Touhami Meftah, J.; Ariffin, S.; Mohd Nor, M.R. (2013) Establishing the institute of Hadith (Dar Al-Hadith) in Malaysia: a prelimenary study. Middle-East Journal of Scientific Research, 13 (2). pp. 196-202. ISSN 1990-9233

Deraman, F.; Wan Yusoff, W.M.; Amir, S.; Suliaman, I.; Ahmad, K.; Abdullah, M.; Ahmad Shah, F.; Mohd Yusoff, M.Y.Z.; Abd Razzak, M.M.; Mohd Noor, M.M.; Touhami Meftah, J.; Ariffin, S.; Mohd Nor, M.R. (2013) Sheikh Ahmad Al-Fatani and his Bisyaratul ‘Amilin wa Nazaratul ghafilin: a contribution in Hadith studies. Middle-East Journal of Scientific Research, 13 (2). pp. 191-195. ISSN 1990-9233

G

Grine, F.; Benaouda, B. (2011) The intellectual developments during the Almohad Dynasty (1130-1269). World Journal of Islamic History and Civilization, 1 (4). pp. 255-263. ISSN 2225-0883

H

Habibah, A.W.; Nurhidayah, M.S.; Mohd Anuar, R. (2015) Penggunaan air banjir ketika bencana banjir: Kajian menurut perspektif halal haram. In: The International Convention on Islamic Management 2015 , Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur.

Hamat, M.F. (2015) Asha'irah sebagai rujukan dalam fatwa syiah di Malaysia. In: Seminar serantau sumbangan ulama asha'irah dan maturidiyyah dalam pemantapan akidah Islamiah, 18-20 Ogos 2015, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam.

Hasbullah, M.; Mamat, M.Z.; Ghaffar, M.A.A. (2018) Islamic revivalism and halal institutionalization: Tracking the influence of modern science and technology. In: International Halal Management Conference (IHMC 2018), 17-18 July 2018, Maldives National University, Male.

Husain, A. (2008) Role of spiritual values in spiritual development. In: World Congress on Psychology & Spirituality , 5-8 January 2008, New Delhi, India. (Unpublished)

I

Ibrahim, A. (1981) Perkahwinan dan perceraian undang-undang Islam. In: Seminar Wanita Dan Undang-Undang, 24-26 Aug 1981, Kuala Lumpur.

Ibrahim, A. (1981) Tambahan kertas kerja perkahwinan dan perceraian undang-undang Islam. In: Seminar Wanita Dan Undang-Undang, 24-26 Aug 1981, Kuala Lumpur.

Ibrahim, Patmawati; Ab Rahman, A.; Basir, Siti Arni (2010) Sustainable Economic Development : Concept, Principles and Management from Islamic Perspective. In: International Conference on Sustainable Community Development 2010 (Icoscd 2010), 21-22 July 2010, Marriot Hotel Putrajaya, Malaysia. (Unpublished)

Ilhaamie, A.G.A.; Siti Arni, B. (2016) Motivation and challenges among Indonesian Muslim women entrepreneurs in SMEs: A qualitative study. In: 2016 Advance Research in Engineering and Information Technology (AREITIC), 31 Mei - 02 Jun 2016, Bandung, Indonesia..

Ilham, Z. (2015) Green Energy towards Sustainability from the Islamic Perspective / Nur Hidayah Abdul Jabar, Zul Ilham, Shaikh Mohd Saifuddeen and Noor Naemah Abdul Rahman. International Journal of Sustainable Future for Human Security, 3 (2). pp. 31-34. ISSN 2187 - 4506

J

Jais, A.W. (2007) Islam hadhari jamin kelangsungan peradaban / Abd Wahid Jais. In: Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu III.

Jamsari, E.A.; Ashari, M.Z.A.H.; Sidek, R.S.M.; Nor, M.R.M. (2012) The Integrity of the Marinid kingdom’s administrative system. Research Journal of Applied Sciences, 7 (5). pp. 247-257. ISSN 1815-932X

Johari, F. (2008) Percukaian al-kharaj dan percukaian tanah semasa: Analisis kajian lepas. In: International Conference Islamic Economic And Social Justice: Reinforcing Equity For The Common Well-Being, 24-27 July 2008, Kediri, Indonesia. (Submitted)

Johari, F.; Mohd Shuib, S. (2008) Jihad ekonomi dalam perbankan Islam: Tinjauan terhadap musharakah mutanaqisah sebagai instrumen pembiayaan perumahan secara Islam. In: International Conference Islamic Economic And Social Justice: Reinforcing Equity For The Common Well-Being, 24-27 July 2008, Kediri, Indonesia. (Submitted)

Jonet, A. (1981) Aspek kewangan perkahwinan dan perceraian: Harta, nafkah dan warisan undang-undang Islam. In: Seminar Wanita Dan Undang-Undang, 24-26 Aug 1981, Kuala Lumpur.

K

Kamri, Nor Azzah (2010) Implementation of Islamic Ethics in Organizations: Malaysian Experience. In: Proceedings of 2010 International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences (CHHSS 2010), 26-28 February, 2010, Singapore. (Unpublished)

Khadher, A.; Mustaffa , A.; Sedek , A.; Mohd Yakub @ Zulkifli, M.Y. (2016) Fanatik beragama dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia: analisis berdasarkan pemahaman terhadap Fiqh al-Hadith. In: International Conference on Islam in Malay World VI 2016, 20 - 22 September 2016, Universiti Sultan Sharif Ali (UNISSA), Brunei Darussalam.

Khadher, K.; Suliaman, I. (2011) Realiti dan cabaran dalam rawatan Islam: analisis Hadith-hadith tentang pendekatan dan kaedah rawatan Nabi s.a.w merawat penyakit sihir. In: Seminar Antarabangsa Sunnah Nabawiah: Realiti dan Cabaran Semasa (MUSNAD), University Malaya.

M

MAIK, Malaysia (1923) Majalah Pangasuh - 27 Ogos 1923. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) .

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 1 April 1919. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1923) Majalah Pengasuh - 1 April 1923. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1921) Majalah Pengasuh - 1 Disember 1921. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 1 Febuari 1919. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1920) Majalah Pengasuh - 1 Julai 1920. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1920) Majalah Pengasuh - 1 Jun 1920. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1927) Majalah Pengasuh - 1 Jun 1927. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 1 May 1919. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1921) Majalah Pengasuh - 1 November 1921. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1925) Majalah Pengasuh - 1 November 1925. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 1 Ogos 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1921) Majalah Pengasuh - 10 Januari 1921. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1925) Majalah Pengasuh - 10 Januari 1925. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1922) Majalah Pengasuh - 10 Jun 1922. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1921) Majalah Pengasuh - 10 Mac 1921. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1925) Majalah Pengasuh - 10 Mac 1925. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1923) Majalah Pengasuh - 10 November 1923. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1926) Majalah Pengasuh - 10 Ogos 1926. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 10 September 1919. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 11 Disember 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK). (In Press)

MAIK, Malaysia (1918) Majalah Pengasuh - 11 July 1918. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) .

MAIK, Malaysia (1926) Majalah Pengasuh - 11 Jun 1926. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 11 Ogos 1919. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1923) Majalah Pengasuh - 11 Oktober 1923. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1927) Majalah Pengasuh - 11 September 1927. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1922) Majalah Pengasuh - 12 April 1922. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1920) Majalah Pengasuh - 12 Disember 1920. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1922) Majalah Pengasuh - 12 Februari 1922. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1926) Majalah Pengasuh - 12 Mei 1926. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1920) Majalah Pengasuh - 12 November 1920. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 12 November 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1923) Majalah Pengasuh - 12 September 1923. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) .

MAIK, Malaysia (1926) Majalah Pengasuh - 13 & 24 Februari 1926. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1928) Majalah Pengasuh - 13 Disember 1928. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1922) Majalah Pengasuh - 13 Januari 1922. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 13 Jun 1919. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1922) Majalah Pengasuh - 13 Mac 1922. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1923) Majalah Pengasuh - 13 Ogos 1923. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) .

MAIK, Malaysia (1927) Majalah Pengasuh - 13 Ogos 1927. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 13 September 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1923) Majalah Pengasuh - 14 Julai 1923. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) .

MAIK, Malaysia (1927) Majalah Pengasuh - 14 Julai 1927. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 14 Jun 1919. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1923) Majalah Pengasuh - 14 Jun 1923. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1923) Majalah Pengasuh - 14 Jun 1923. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1920) Majalah Pengasuh - 14 Oktober 1920. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1920) Majalah Pengasuh - 14 September 1920. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 14 September 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 15 April 1919. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1921) Majalah Pengasuh - 15 Disember 1921. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 15 Febuari 1919. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1927) Majalah Pengasuh - 15 Jun 1927. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 15 May 1919. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1921) Majalah Pengasuh - 15 November 1921. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1920) Majalah Pengasuh - 15 Ogos 1920. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 15 Ogos 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1925) Majalah Pengasuh - 16 - 30 Disember 1925. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1923) Majalah Pengasuh - 16 April 1923. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1923) Majalah Pengasuh - 16 Februari 1923. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1920) Majalah Pengasuh - 16 Julai 1920. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1923) Majalah Pengasuh - 16 Mei 1923. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1925) Majalah Pengasuh - 16 November 1925. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 17 Julai 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1920) Majalah Pengasuh - 17 Jun 1920. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 17 Jun 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 17 Mac 1919. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1921) Majalah Pengasuh - 17 September 1921. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 18 Januari 1919. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1923) Majalah Pengasuh - 18 Januari 1923. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1927) Majalah Pengasuh - 18 Januari 1927. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1923) Majalah Pengasuh - 18 Mac 1923. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1927) Majalah Pengasuh - 18 Mac 1927. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1922) Majalah Pengasuh - 18 Ogos 1922. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1925) Majalah Pengasuh - 18 Oktober 1925. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1925) Majalah Pengasuh - 18 September - 2 Oktober 1925. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 19 April 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1918) Majalah Pengasuh - 19 Disember 1918. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1922) Majalah Pengasuh - 19 Disember 1922. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 19 Mei 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1921) Majalah Pengasuh - 19 Ogos 1921. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1918) Majalah Pengasuh - 19 Oktober 1918. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1927) Majalah Pengasuh - 2 & 16 Mei 1927. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1923) Majalah Pengasuh - 2 Januari 1923. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1926) Majalah Pengasuh - 20 Disember 1926. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 20 Februari 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1920) Majalah Pengasuh - 20 Febuari 1920. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1920) Majalah Pengasuh - 20 Mac 1920. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) .

MAIK, Malaysia (1928) Majalah Pengasuh - 20 Mei 1928. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1922) Majalah Pengasuh - 20 November 1922. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1926) Majalah Pengasuh - 20 November 1926. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1925) Majalah Pengasuh - 20 Ogos 1925. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1918) Majalah Pengasuh - 20 Oktober 1918. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1920) Majalah Pengasuh - 21 Januari 1920. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK)d.

MAIK, Malaysia (1925) Majalah Pengasuh - 21 Julai - 4 Ogos 1925. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1921) Majalah Pengasuh - 21 Julai 1921. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 21 Mac 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1922) Majalah Pengasuh - 21 Oktober 1922. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1918) Majalah Pengasuh - 21 September 1918. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 22 Januari 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1921) Majalah Pengasuh - 22 Jun 1921. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1925) Majalah Pengasuh - 22 Jun 1925. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1918) Majalah Pengasuh - 22 Ogos 1918. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1926) Majalah Pengasuh - 22 Oktober 1926. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1922) Majalah Pengasuh - 22 September 1922. Majlis Agama Islam dan Adat istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1926) Majalah Pengasuh - 22 September 1926. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 23 December 1918. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1923) Majalah Pengasuh - 23 Disember 1923. 12 . Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1928) Majalah Pengasuh - 23 Januari 1928. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1925) Majalah Pengasuh - 23 Mei 1925. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 23 November 1919. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1927) Majalah Pengasuh - 23 November 1927. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1926) Majalah Pengasuh - 23 Ogos 1926. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1925) Majalah Pengasuh - 24 April 1925. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1927) Majalah Pengasuh - 24 Disember 1927. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1925) Majalah Pengasuh - 24 Februari 1925. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1921) Majalah Pengasuh - 24 Januari 1921. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1918) Majalah Pengasuh - 24 July 1918. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1921) Majalah Pengasuh - 24 March 1921. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1923) Majalah Pengasuh - 24 November 1923. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1925) Majalah Pengasuh - 25 Januari 1925. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1922) Majalah Pengasuh - 25 Julai 1922. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1926) Majalah Pengasuh - 25 Julai 1926. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1922) Majalah Pengasuh - 25 Jun 1922. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1926) Majalah Pengasuh - 25 Jun 1926. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1925) Majalah Pengasuh - 25 Mac 1925. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 25 Oktober 1919. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) .

MAIK, Malaysia (1923) Majalah Pengasuh - 25 Oktober 1923. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 25 September 1919. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1920) Majalah Pengasuh - 26 Disember 1920. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1926) Majalah Pengasuh - 26 Mei 1926. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1920) Majalah Pengasuh - 26 November 1920. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1923) Majalah Pengasuh - 26 September 1923. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1922) Majalah Pengasuh - 27 April 1922. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 27 Disember 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1928) Majalah Pengasuh - 27 Disember 1928. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1922) Majalah Pengasuh - 27 Februari 1922. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1922) Majalah Pengasuh - 27 Mei 1922. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 27 November 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 27 Ogos 1919. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1927) Majalah Pengasuh - 27 September 1927. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1927) Majalah Pengasuh - 27 September 1927. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1923) Majalah Pengasuh - 28 Julai 1923. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) .

MAIK, Malaysia (1923) Majalah Pengasuh - 28 Jun 1923. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1928) Majalah Pengasuh - 28 November 1928. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1927) Majalah Pengasuh - 28 Ogos & 11 September 1927. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1920) Majalah Pengasuh - 28 Oktober 1920. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1920) Majalah Pengasuh - 28 September 1920. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1922) Majalah Pengasuh - 29 Januari 1922. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1922) Majalah Pengasuh - 29 Mac 1922. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1920) Majalah Pengasuh - 29 Ogos 1920. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 29 Oktober 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1927) Majalah Pengasuh - 3 & 17 April 1927. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1920) Majalah Pengasuh - 3 April 1920. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) .

MAIK, Malaysia (1927) Majalah Pengasuh - 3 Februari 1927. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 3 Jun 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 3 Mac 1919. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1920) Majalah Pengasuh - 3 Mei 1920. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1921) Majalah Pengasuh - 3 Oktober 1921. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1925) Majalah Pengasuh - 3 September 1925. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1921) Majalah Pengasuh - 30 Disember 1921. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1920) Majalah Pengasuh - 30 Julai 1920. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1927) Majalah Pengasuh - 30 Julai 1927. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 30 Jun 1919. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1927) Majalah Pengasuh - 30 Jun 1927. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 30 May 1919. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1923) Majalah Pengasuh - 30 Mei 1923. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1925) Majalah Pengasuh - 30 November 1925. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 31 Ogos 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1918) Majalah Pengasuh - 4 Disember 1918. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1922) Majalah Pengasuh - 4 Disember 1922. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1920) Majalah Pengasuh - 4 Febuari 1920. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1927) Majalah Pengasuh - 4 Januari 1927. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1922) Majalah Pengasuh - 4 November 1922. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 5 April 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 5 Julai 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1920) Majalah Pengasuh - 5 Mac 1920. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 5 Mei 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia Majalah Pengasuh - 5 November 1918. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1921) Majalah Pengasuh - 5 Ogos 1921. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1926) Majalah Pengasuh - 6 Disember 1926. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 6 Februari 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1928) Majalah Pengasuh - 6 Februari 1928. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1920) Majalah Pengasuh - 6 Januari 1920. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1921) Majalah Pengasuh - 6 Julai 1921. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1925) Majalah Pengasuh - 6 Julai 1925. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1925) Majalah Pengasuh - 6 Jun 1925. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1926) Majalah Pengasuh - 6 November 1926. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1918) Majalah Pengasuh - 6 Oktober 1918. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1922) Majalah Pengasuh - 6 September 1922. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 7 December 1919. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) .

MAIK, Malaysia (1927) Majalah Pengasuh - 7 Februari 1927. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 7 Mac 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1918) Majalah Pengasuh - 7 September 1918. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1925) Majalah Pengasuh - 8 April 1925. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1918) Majalah Pengasuh - 8 August 1918. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1925) Majalah Pengasuh - 8 Februari 1925. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK). (In Press)

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 8 Januari 1919. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1924) Majalah Pengasuh - 8 Januari 1924. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1921) Majalah Pengasuh - 8 Jun 1921. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1925) Majalah Pengasuh - 8 Mei 1925. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 8 November 1919. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1926) Majalah Pengasuh - 8 Oktober 1926. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1926) Majalah Pengasuh - 8 September 1926. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1923) Majalah Pengasuh - 9 Disember 1923. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1927) Majalah Pengasuh - 9 Disember 1927. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1927) Majalah Pengasuh - 9 November 1927. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1919) Majalah Pengasuh - 9 Oktober 1919. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) .

MAIK, Malaysia (1921) Majalah Pengasuh - 9 april 1921. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1926) Majalah Pengasuh 13 & 27 April 1926. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1921) Majalah pengasuh - 17 Oktober 1921. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

MAIK, Malaysia (1921) Majalah pengasuh - 3 September 1921. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

Man, S. (2014) Patterns of contemporary ijtihad in Malaysia: Analysis on fatwas of Malaysian National Fatwa Council. In: Proceedings of the International Conference on Advances In Management, Economics And Social Science, 07-08 June 2014, Rome, Italy.

Maniam, K. (2008) The concept of Islam hadhari as reflected in Thirukkural. In: Conference on Malaysia Study of Islam 2008, 28-29 June 2008, Lampeter, UK. (Submitted)

Mohamad, M.T. (2008) Rasuah dan pertumbuhan ekonomi: Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. In: International Conference Islamic Economic And Social Justice: Reinforcing Equity For The Common Well-Being, 24-27 July 2008, Kediri, Indonesia. (Submitted)

Mohamad Azrien, M.A.; Shukeri, M.; Mohd Alwee, Y.; Zamri, G. (2014) First language use in Arabic language classrooms : teacher perspective. In: International Conference on Multidisciplinary Trends in Academic Research, September 29- 30, 2014, Bangkok, Thailand.

Mohamad Azrien, M.A.; Shukeri, M.; Sharifah, B.; Arifin, M. (2014) Self regulated learning and motivation of Islamic studies and non-Islamic studies stream students. In: International Conference on Multidisciplinary Trends in Academic Research, September 29- 30, 2014., Bangkok, Thailand.

Mohammad Aizat, J.; Mohd Mahyeddin, M.S.; Mohd Anuar, R. (2015) Penggunaan alkohol dalam penghasilan produk minuman dan makanan menurut perspektif fiqh. In: Prosiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis)2015, 10 Jun 2015, Dewan Kuliah Utama, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah (FPQS), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Mohammad Naqib, H.; Nur Hidayati, Z.; Mohd Anuar, R. (2015) Kesan perkembangan sains dan teknologi kepada perubahan ijtihad fiqh: Analisis terhadap tempoh maksimum kehamilan dan darah haid perempuan mengandung. In: Prosiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis) 2015, 10 Jun 2015, Dewan Kuliah Utama, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah (FPQS), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Mohd Anuar, R.; Muhamad Sayuti, M.; Lutfi, J. (2015) Pendekatan wasatiyyah bagi menangani ikhtilaf fiqh dalam kalangan masyarakat Islam Nusantara. In: Seminar Antarabangsa " Islam di Alam Melayu kali ke-V ", 12-14 September 2015, At College of Islamic Studies Prince of Songkla University, Pattani, Thailand.

Mohd Farhan, M.A.; Khadher, A.; Anuar, R. (2015) Keperluan terhadap rawatan alternatif Islam: Tinjauan di zon selatan semenanjung Malaysia. In: Seminar Antarabangsa " Islam di Alam Melayu kali ke-V ", At College of Islamic Studies Prince of Songkla University, Pattani, Thailand.

Mohd Yusoff, M.Y. (2008) The numerical inimitability in Quran: Its meaning and regulations "inductive analytical study". In: International Conference on Numerical Inimitability in Qur’an, 7-9 Nov 2008, Casablanca, Morocco. (Submitted)

Muhammad, F.; Sulaiman, A.A.; Hussien, M.Y.M.; Razak, A.A. (2012) Does Islamic interbank rate influence bank characteristics and economic cycle in Malaysian monetary transmission? Asian Journal of Finance & Accounting, 4 (2). pp. 131-143. ISSN 1946-052X

Muhammad Ikhlas, R.; Mohd Anuar, R.; Mohd Farhan, M.A.; Syamsul Azizul, M. (2015) Legasi Mazhab Syafi'i di Malaysia: Antara kekangan tradisionalisme dan tuntutan liberalisme. In: International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015), 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka, Malaysia.

N

Nik, M.Z.A.R.; Suliaman, I. (2011) Analisis pendekatan ulama Hadith terhadap Hadith Bay’ Al-Nasi’ah Dalam Sharh Sahih Al-Bukhari. In: Seminar Antarabangsa Sunnah Nabawiah: Realiti dan Cabaran Semasa (MUSNAD), University Malaya.

Nor, M.R.M. (2010) Aplikasi hukum Islam dalam tatanan masyarakat global di Malaysia dari aspek peradaban umat. Al-Risalah, 10 (1). pp. 72-101. ISSN 1412-436X

Nor, M.R.M. (2011) Menangani cabaran umat Islam era moden (addressing challenges of Muslims in modern era). Journal of Al-Tamaddun, 6. pp. 107-121. ISSN 1823-7517

Nor, M.R.M. (2012) Multicultural discourse from the Minbar: a study on khutbah texts prepared by Jakim Malaysia. In: Islam and Multiculturalism: Between Norms and Forms. JSPS Asia and Africa Science Platform Program, Organization of Islamic Area Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, pp. 55-62. ISBN 978-4-904039-52-6

Nor, M.R.M. (2009) Perancangan Zionis ke arah pembentukan Negara Israel (Zionist Plan towards Establishing the State of Israel). Jurnal Usuluddin, 30. pp. 227-250. ISSN 1394-3723

Nor, M.R.M. (2011) Salahfaham tentang kedudukan wanita Muslim (misunderstanding on the position of Muslim women). In: Wanita Islam: Isu-Isu dan Pemerkasaan Hak. Persatuan Ulama Malaysia, Shah Alam, pp. 1-15. ISBN 978-983-2306-09-2

Nor, M.R.M.; Ibrahim, A.Z.B.; Hamid, F.A.F.A.; Jalani, H.; Ramli, M.F.M.; Yusof, A.; Halim, A.A.; Latif, F.A. (2012) Islamic educational system in Kelantan, Malaysia: traditional and modern approaches. Middle East Journal of Scientific Research, 11 (9). pp. 1238-1243. ISSN 1990-9233

Nor, M.R.M.; Nor Shakila, M.N. (2012) Perang Salib dan kejayaan Salahuddin Al-Ayubi mengembalikan Islamicjerusalem kepada umat Islam(Crusades and Saladin’s Achievement in Liberating Islamicjerusalem to Muslims Ummah). Journal of Al-Tamaddun, 7 (1). pp. 61-74. ISSN 1823-7517

Nor, M.R.M.; Suhaimi, A.Q.M. (2011) Haji Abdul Rahman Limbong dan kebangkitan rakyat di Terengganu 1928. In: NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) IV: “Ulama Pemacu Transformasi Negara”, 25-26 November 2011, Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.

Nor, M.R.M.; Yusof, A.; Atikujjaman, M.; Mohd Zin, M.Z.; Mahdi, A.F.; Sakat, A.A.; Adi Yasran, A.A.; Samasu, S.F. (2012) Comparative analysis on emergence of Islamic education in Malaysia and Bangladesh. Journal of Applied Sciences Research, 8 (7). pp. 3308-3313. ISSN 1819-544X

Nor Fahimah, M.R.; Ahmad Sufian, C.A. (2016) Application of shariah principles in Islamic foreign exchange options. In: International Conference on Accounting, Management, Economics and Social Sciences , 30 April 2016, Jakarta, Indonesia.

Nur Farhani, Z.; Mohd Anuar, R.; Shaikh Mohd Saifuddeen, S.M.S. (2015) Ke arah pembangunan industri peranti perubatan halal: Isu-isu dalam rantaian bekalan halal. In: Prosiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis), 10 Jun 2015, Dewan Kuliah Utama, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah (FPQS), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Nurhidayah, M.S.; Nur Fadhilah, M.A.; Mohd Anuar, R. (2015) Penggunaan kaedah platelet-rich plasma (PRP) dalam rawatan kecantikan menurut perspektif halal haram. Perspektif Industri Halal: Perkembangan dan Isu-Isu, 1. pp. 1-8.

Nurhidayah, S.; Nurul Hidayah, M.N.; Siti Aisyah, C.S.; Mohd Anuar, R. (2015) Rawatan kecederaan berasaskan teknik Platelet-Rich Plasma (PRP) menurut perspektif halal haram. In: Prosiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis) 2015, 10 Jun 2015, Dewan Kuliah Utama, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah (FPQS), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)..

R

Radzi, M.W. (2008) Universalism and the law of sport: Muslim women negotiating sports leadership. In: 3rd International of University of Malaya Law Conference, 06-07 May 2008, University of Malaya.

Raihana, A.W.; Norihan, K.; Mutafa, M.H. (2016) Issues on determination of-accurate Fajr and Dhuha prayer times according to Fiqh and astronomical perspectives in Malaysia: a bibliography study. In: Conference Proceedings 2016, 13 - 14 October 2016, Bali, Indonesia.

Ramli, M.A.; Jamaludin, M.A.; Aminnuddin, A.Q.; Hamdan, M.N. (2015) Penyebaran maklumat palsu berkaitan produk halal dan implikasinya terhadap industri halal. In: Konferensi Antarabangsa Islam Borneo VIII (KAIB VIII), 2-3 September 2015, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Negara Brunei Darussalam.

S

Sadek, A.; Mustaffa, A.; Mohd Yakub @ Zulkifli, M.Y.; Khadher, A. (2014) Implementation of panipati method on memorization the Quran in Malaysia: A study in tahfiz institute. In: International Conference on Innovative Trends in Multidisciplinary Academic Research, 20 – 21 October 2014, Istanbul, Turkey.

Sedek, A.; Mustaffa, A.; Khadher, A. (2016) Implementation of Othman method on memorization the Quran: A Study in Sulaymaniyyah Institute Malaysia. In: International Conference on “Business Economics, Social Science & Humanities"., 22 - 23 February 2016, Beijing, China.

Shahril, N.Z; Muhammad, F.M.F.; Suliaman, I. (2011) Pembelajaran capaian teks Hadith berautoriti di internet: kajian terhadap laman sesawang Islamweb. In: Seminar Antarabangsa Sunnah Nabawiah: Realiti dan Cabaran Semasa (MUSNAD), University Malaya.

Shuib, M.S.; Mohamad, M.T.; Sulaiman, A.A. (2013) Kemungkiran pemaju dalam produk pembiayaan perumahan secara Islam: analisis pendekatan penyelesaian. Jurnal Pengurusan, 38. pp. 141-149.

Suliaman, I. (2003) Taghyir Al-Munkar or modifying the abominable: an introduction to the perspective of Al-Sunna. AL-BAYAN Journal of al-Quran and al-Hadith, 1. pp. 107-120. ISSN 1394-3723

Suliaman, I. (2011) Transformasi penyelidikan ijazah tinggi dalam pengajian Hadith: pengalaman dan cabaran di Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, APIUM. In: Seminar Antarabangsa Sunnah Nabawiah: Realiti dan Cabaran Semasa (MUSNAD), University Malaya.

Suliaman, I. (2005) The juristic concept of al-Maslaha wa al-Nass: an approach to analyse the ahadith nabawi. AL-BAYAN Journal of al-Quran and al-Hadith, 3. pp. 145-161. ISSN 1394-3723

Suliaman, I. (2006) The theory of priority of maslahah over the legitimacy of nass of the Qur'an and the Hadith: a conceptual discussion. AL-BAYAN Journal of al-Quran and al-Hadith, 4. pp. 79-88. ISSN 1394-3723

Syamsul Azizul, M.; Abdul Qayyuum, A.; Mohd Anuar, R. (2015) Manhaj wasatiyyah dalam menangani fenomena sinkretisme dalam 'urf dan adat masyarakat bajau: Kajian di daerah Semporna Sabah. In: Prosiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis)2015, 10 Jun 2015, Dewan Kuliah Utama, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah (FPQS), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Syed Abdul Rahman, S.M.H. (2015) Al-Sifat Al-Khabariyyah'inda al-Imam al-Nasafi (710H) fi Tafsirihi. In: Seminar serantau sumbangan ulama asha'irah dan maturidiyyah dalam pemantapan akidah Islamiah, 18-20 Ogos 2015, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam.

Z

Zohreh , S.M.; Wan Zailan , K.W.A. (2012) Achieving virtues and perfections of the human potential of women in the holy Quran. In: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, Centre of Quranic Research (CQR), University of Malaya.

This list was generated on Mon Oct 22 21:13:06 2018 MYT.