Items where Division is "Academy of Islamic Studies > Dept of Al-Quran & Al- Hadith" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 13.

Article

Amir, A.N. and Jeremy, P.B. (2012) Islam dan demokrasi: suatu analisis teoritis. Al-Ahkam.

Amir, S. and Mohd Noor, M.M. and Ahmad Hilmi, A.B. (2012) Scientific assimilation in the interpretation of the qur’ān: an approach to zaghlūl el-najjār’s work entitled “tafsīr Al-Ayah Al-Kawnīyyah Fī Al-Qur’ān Al-Karīm” “Aplikasi elemen saintifik dalam tafsir alqur’ān: satu pengamatan awal terhadap manhaj zaghlūl el-najjār dalam “tafsīr Alayah Al-Kawnīyyah fī Al-Qur’ān al-Karīm”. Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies, 10 (2). pp. 49-68. ISSN 2232-1950

Farouk Musa, A. and Amir, A.N. (2012) Berhujah ke arah negara sekular. IRF.

Farouk Musa, A. and Amir, A.N. (2012) Kebangkitan Arab: permulaan kepada keadilan sosial, multi Parti Demokrasi dan Pluralisme Agama. Aliran.

Farouk Musa, A. and Amir, A.N. (2012) Memikirkan semula reformasi Islam: keperluan pada wacana yang tenang tentang etika Islam. Islamic Renaissance Front.

Rahmat, A.F. and Amir, A.N. (2012) Agama dan akal: refleksi oleh seorang Muslim. Harakah.

Rahmat, A.F. and Amir, A.N. (2012) Temubual dengan Tariq Ramadan. IRF.

Tariq, R. and Amir, A.N. (2012) Kekuatan dalam pluralisme. Gulf News.

Tariq, R. and Amir, A.N. (2012) Persamaan para salafi (the salafist equation). Al-Ahkam.

Conference or Workshop Item

Abdullah, A.H. and Mohd Yusoff, Mohd Yakub @ Zulkifli (2012) Khilafiyah furu‘iyyah: Satu tinjauan pandangan HAMKA dalam fafsir Al-Azhar. In: The 2nd Annual International Qur'anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Amir, A.N. (2012) Tafsiran dakwah T.M. Hasbi ash-Shiddieqy. In: Seminar Antarabangsa Dakwah Islamiyah Dalam Era Globalisasi (ISDEG 2012), 3-4 Oktober 2012, Brunei. (Unpublished)

Daud, Zainora and Adi, Muhammad Fairuz A. and Abdullah, Mustaffa (2012) Kaedah pengajaran dan pembelajaran pengajian qiraat di Jabatan Al-Quran dan Al-Qiraat, KUIS: Satu tinjauan awal. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 01-02 June 2012, Mecca, Saudi Arabia.

Farouk Musa, A. and Amir, A.N. (2012) Negara Madani: ide dan cabaran. In: Rethinking Islamic Reform, 14 July 2012., Renaissance Hotel.

This list was generated on Thu Jan 27 18:27:40 2022 +08.