Items where Division is "Academy of Islamic Studies > Dept of Al-Quran & Al- Hadith" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | F | R | T
Number of items: 13.

A

Abdullah, A.H. and Mohd Yusoff, Mohd Yakub @ Zulkifli (2012) Khilafiyah furu‘iyyah: Satu tinjauan pandangan HAMKA dalam fafsir Al-Azhar. In: The 2nd Annual International Qur'anic Conference 2012, 22-23 Feb 2012, University of Malaya.

Amir, A.N. (2012) Tafsiran dakwah T.M. Hasbi ash-Shiddieqy. In: Seminar Antarabangsa Dakwah Islamiyah Dalam Era Globalisasi (ISDEG 2012), 3-4 Oktober 2012, Brunei. (Unpublished)

Amir, A.N. and Jeremy, P.B. (2012) Islam dan demokrasi: suatu analisis teoritis. Al-Ahkam.

Amir, S. and Mohd Noor, M.M. and Ahmad Hilmi, A.B. (2012) Scientific assimilation in the interpretation of the qur’ān: an approach to zaghlūl el-najjār’s work entitled “tafsīr Al-Ayah Al-Kawnīyyah Fī Al-Qur’ān Al-Karīm” “Aplikasi elemen saintifik dalam tafsir alqur’ān: satu pengamatan awal terhadap manhaj zaghlūl el-najjār dalam “tafsīr Alayah Al-Kawnīyyah fī Al-Qur’ān al-Karīm”. Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies, 10 (2). pp. 49-68. ISSN 2232-1950

D

Daud, Zainora and Adi, Muhammad Fairuz A. and Abdullah, Mustaffa (2012) Kaedah pengajaran dan pembelajaran pengajian qiraat di Jabatan Al-Quran dan Al-Qiraat, KUIS: Satu tinjauan awal. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 01-02 June 2012, Mecca, Saudi Arabia.

F

Farouk Musa, A. and Amir, A.N. (2012) Berhujah ke arah negara sekular. IRF.

Farouk Musa, A. and Amir, A.N. (2012) Kebangkitan Arab: permulaan kepada keadilan sosial, multi Parti Demokrasi dan Pluralisme Agama. Aliran.

Farouk Musa, A. and Amir, A.N. (2012) Memikirkan semula reformasi Islam: keperluan pada wacana yang tenang tentang etika Islam. Islamic Renaissance Front.

Farouk Musa, A. and Amir, A.N. (2012) Negara Madani: ide dan cabaran. In: Rethinking Islamic Reform, 14 July 2012., Renaissance Hotel.

R

Rahmat, A.F. and Amir, A.N. (2012) Agama dan akal: refleksi oleh seorang Muslim. Harakah.

Rahmat, A.F. and Amir, A.N. (2012) Temubual dengan Tariq Ramadan. IRF.

T

Tariq, R. and Amir, A.N. (2012) Kekuatan dalam pluralisme. Gulf News.

Tariq, R. and Amir, A.N. (2012) Persamaan para salafi (the salafist equation). Al-Ahkam.

This list was generated on Wed Dec 1 04:22:12 2021 +08.