Browse by Journal

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | F | H | I | J | K | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Z
Number of items: 96.

A

Ab. Razak, A.K. (2005) Warkah-warkah kesultanan Melayu lama koleksi Perpustakaan Negara Malaysia: Analisis komponen dan binaan warkah. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 183-201. ISSN 1823-7622

Abdul Kadir, Y. (2005) Globalisasi, internasionalisasi, dan nasionalisme dalam mempertahankan identiti Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 174-186. ISSN 1823-7622

Adi Yasran, A.A. (2005) Inventori konsonan dialek Melayu Kelantan: satu penilaian semula. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 200-217. ISSN 1823-7622

Ali, A. Wahab (1998) Sitti Noerbaja dan tjerita Nji Paina: Satu perbincangan. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 1-13. ISSN 1823-7622

Alias, M. (1990) Malay political and PAS' political struggles. Jurnal Pengajian Melayu, 2. pp. 90-107. ISSN 1823-7622

Amri, M. (2005) Agricultural involution and shared poverty: Satu coin dengan dua mata. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 73-85. ISSN 1823-7622

Amri , M. (2012) Kategori adat dalam budaya Melayu Nusantara (Adat categories in Malaya-Archipelago culture). Jurnal Pengajian Melayu, 23. pp. 1-25. ISSN 1823-7622

Anuarnorarai, - (2005) Hussein Haniff: Tafsiran terhadap politik istana oleh daya penulisan, pengarahan dan sinematografi dalam filem Hang Jebat. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 255-270. ISSN 1823-7622

Arba'ie, S. and Che Ibrahim, S. (2005) Aplikasi multimedia interaktif dalam penguasaan kemahiran bahasa. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 72-85. ISSN 1823-7622

Asmah , O. (1997) Bahasa standard. Dialek dan dialek-antara: Beberapa persolan teoretis. Jurnal Pengajian Melayu, 7. pp. 1-18. ISSN 1823-7622

Asmiaty , A. (2012) Syair Bugis dan pengekalan siri' dalam adat perkahwinan Bugis di Sabah. Jurnal Pengajian Melayu, 23. pp. 65-84. ISSN 1823-7622

C

Chew, F.P. (2006) Pembentukan negara bangsa melalui pendidikan sastera. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 136-168. ISSN 1823-7622

Chew, F.P. and Zahari, I. (2008) Tahap penggunaan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dalam kalangan dalam sistem pendidikan negara. Jurnal Pengajian Melayu, 19. pp. 16-36. ISSN 1823-7622

F

Fanany, I. and Fanany, R. (1997) Language and culture in health promotion: The case of west Sumatra, Indonesia. Jurnal Pengajian Melayu, 7. pp. 19-31. ISSN 1823-7622

Fanany, I. and Fanany, R. (1998) The language of environmental health: An innovative approach to public health education in West Sumatra, Indonesia. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 71-81. ISSN 1823-7622

Faridah, C.H. and Sarina Aini, K. (2006) Pendekatan psikologi dalam pendidikan akhlak muslim sebagai pemangkin pembangunan insan dan tamadun. Jurnal Pengajian Melayu, 17. pp. 290-306. ISSN 1823-7622

H

H. Ahmad Samin, S. (1997) Analisis tema dan perwatakan cerita jenaka Melayu klasik. Jurnal Pengajian Melayu, 7. pp. 70-91. ISSN 1823-7622

H. Ahmad Samin, S. (1998) Permainan dalam dunia anak-anak Angkola/Maindailing: Tradisi lisan yang semakin redup. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 98-115. ISSN 1823-7622

H. Mahdini, S. (2014) Perempuan Melayu dalam Syair Siti Shianah. Jurnal Pengajian Melayu, 14. pp. 100-118. ISSN 1823-7622

Hamedi, M.A. (2008) Profil permajalahan Melayu dekad 1980-an. Jurnal Pengajian Melayu, 19. pp. 37-51. ISSN 1823-7622

Hamidin, A.H. (2005) Emosi Melayu: Melayu dan perhambaan di Cape, 1652-1838. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 116-131. ISSN 1823-7622

Haron, D. (1998) Aspek sosiologi di dalam novel Salina. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 194-205. ISSN 1823-7622

Hashim, M. (1997) Disiplin pelajar dan masalah sosial orang Melayu kini: Menanganinya dari sudut pendidikan. Jurnal Pengajian Melayu, 7. pp. 127-141. ISSN 1823-7622

Hashim, M. (2014) Islam dan kebahasaan Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 34-89. ISSN 1823-7622

Hashim, M. (2005) Peranan tulisan Jawi dalam perkembangan Islam di Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 86-115. ISSN 1823-7622

Hashim, M. (1998) The civilizational basis of Islam its role in human development and progress in the third millenium. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 14-39. ISSN 1823-7622

Hassan Basri, A.K. (2005) Pengajaran gaya bahasa dalam Bahasa Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 37-54. ISSN 1823-7622

Hussin, M. (1998) Bibliografi masyarakat Melayu Singapura, 1819-1994: Suatu analisis. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 125-149. ISSN 1823-7622

Hutomo, S.S. (1998) Citra Pangeran Syarif Hasyim Al-Qudsi dalam perang Banjar. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 55-70. ISSN 1823-7622

I

Indirawati, Z. (2005) Capahan persepsi: ungkapan yang menandai emosi dalam ujaran. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 202-219. ISSN 1823-7622

Intan Marlina, M.A. (2006) Pertentangan nilai dan psikologi orang tua dalam seorang tua di kaki gunung. Jurnal Pengajian Melayu, 17. pp. 307-329. ISSN 1823-7622

J

Jaafar, J. (2008) Cabaran dan proses pemantapan Bahasa Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 19. pp. 68-90. ISSN 1823-7622

Jamal, I. and Jas, L. and Suzana, J. and Yoo, F. (2014) Hubungan antara perapatan keibubapaan dengan status identiti remaja Melayu (The relationship between parental attachment and identity statuses among Malay adolescents). Jurnal Pengajian Melayu, 23. pp. 85-98. ISSN 1823-7622

Jamila, M. (2014) Meniti perubahan: Satu profil petempatan Felda Sg. Buaya, Hulu Selangor. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 175-193. ISSN 1823-7622

Jasni, S. (2012) Amalan pembahagian harta pusaka dalam kalangan masyarakat Melayu di Malaysia (The practices of inheritance among the Malay community in Malaysia). Jurnal Pengajian Melayu, 23. pp. 99-131. ISSN 1823-7622

Jelani, H. (2004) Institusi percetakan awal di Pulau Pinang dan sumbangannya dalam persejarahan bahasa dan sastera negara. Jurnal Pengajian Melayu, 14. pp. 1-30. ISSN 1823-7622

Juli, E. (1990) Kosmologi Semai. Jurnal Pengajian Melayu, 2. pp. 30-42. ISSN 1823-7622

K

Kamariah, K. (2004) Sahsiah wanita Islam dalam novel-novel pilihan penulis-penulis wanita Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, 14. pp. 119-142. ISSN 1823-7622

Karimian, H. (2007) Aspek Konjugasi dalam buku Perbualan De Houtman (1603). Jurnal Pengajian Melayu, 17. pp. 362-382. ISSN 1823-7622

Koharuddin, B. (2005) Budaya perniagaan dan perdagangan Melayu dalam teks Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 52-72. ISSN 1823-7622

M

M. Husnan, L. and Muhammad, D. (2008) Penulisan bahasa cendekia. Jurnal Pengajian Melayu, 19. pp. 91-107. ISSN 1823-7622

Maharam, M. (2005) Isu-isu alam sekitar dalam sastera: Analisis novel Ramlee Awang Murshid. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 86-120. ISSN 1823-7622

Mahmood Zuhdi, A.M. and Idris, A. and Mohd Kamil, A.M. and Rahimin Affandi, A.R. (2005) Lulusan Universiti al-Azhar dan impaknya terhadap pembangunan sosial di Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 1-36. ISSN 1823-7622

Maslida, Y. (2006) Representasi semantik preposisi dalam kata kerja Bahasa Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 112-135. ISSN 1823-7622

Mawar, S. (2005) Hipoteks tradisional dalam novel-novel Anwar Ridhwan. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 132-155. ISSN 1823-7622

Minardi, A. (2012) Islam sebagai solusi terorisme internasional (Islam as a solution to international terrorism). Jurnal Pengajian Melayu, 23. pp. 27-64. ISSN 1823-7622

Mohamad Mokhtar, H. (2004) Pengurusan kesusasteraan sebagai disiplin ilmu. Jurnal Pengajian Melayu, 14. pp. 79-100. ISSN 1823-7622

Mohamad Mokhtar, H. (1990) Suara-suara protes dalam sastera Melayu moden. Jurnal Pengajian Melayu, 2. pp. 54-63. ISSN 1823-7622

Mohd, R. (2005) Prestasi usahawan Melayu dalam industri kenderaan nasional: Kes vendor PROTON. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 271-291. ISSN 1823-7622

Mohd Anuar, R. (2006) Instrumen 'urf dan adat Melayu sebagai asas penetapan hukum semasa di Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, 17. pp. 253-289. ISSN 1823-7622

Mohd Razali, A. (1998) Kemiskinan warga kota Melayu yang kurang bernasib baik. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 150-162. ISSN 1823-7622

Mohd Razali, A. (1990) Orang Melayu dan mobiliti kediaman dan penyewaan rumah bandar di semenanjung Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, 2. pp. 17-29. ISSN 1823-7622

Mohd. Zain, A.R. (2004) Islam in the Malay world: A chronological advent of Islam to the Malay-Indonesian Archipelago. Jurnal Pengajian Melayu, 14. pp. 31-47. ISSN 1823-7622

Mohd. Zariat, A.R. (2007) Kehadiran barat dan kesannya terhadap kesusasteraan Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 17. pp. 330-361. ISSN 1823-7622

Mustafa, A. (2008) Pengaruh Tafsir al-Manar dan kesannya kepada perjuangan reformis tempatan memartabatkan pendidikan orang Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 19. pp. 108-125. ISSN 1823-7622

Mutalib, Husin (1997) Masyarakat Melayu Singapura: Beberapa perkembangan menarik sejak dua dekad lalu. Jurnal Pengajian Melayu, 7. pp. 104-116. ISSN 1823-7622

N

Noralina, O. (2008) Impak sosioekonomi ke atas dinamik perkahwinan dan kualiti keibubapaan wanita Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 19. pp. 126-142. ISSN 1823-7622

Norazimah, Z. (2005) Sejarah Melayu : Sebuah genre sintesis yang baik bagi memenuhi tuntutan moral Islam dan aspek pengawalan politik. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 319-334. ISSN 1823-7622

Norhayati, A.R. (2005) Teori ginokritik dalam kritikan sastera: Suatu pengenalan. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 121-150. ISSN 1823-7622

Noriati, A.R. (1990) Nilai kesantunan dalam konteks sosiobudaya masyarakat Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 232-253. ISSN 1823-7622

Noriza, D. (2014) Konflik dan kemelut bahasa: Rancangan "program realiti" di Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, 17. pp. 169-186. ISSN 1823-7622

O

Othman, M.Y. and Zainal Abidin, B. and Mohammad Nazzri, A. and Mohamad Anis, A.S. (2006) Estetika dan keindahan songket Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 17. pp. 1-15. ISSN 1823-7622

P

Puteri Roslina, A.W. (2008) Bahasa reseptif dan bahasa ekspresif dalam komunikasi verbal: Pemelajaran Bahasa Melayu kanak-kanak Sindrom Down. Jurnal Pengajian Melayu, 19. pp. 143-166. ISSN 1823-7622

Puteri Roslina, A.W. (2005) Definisi dan konteks dalam terminologi Bahasa Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 55-71. ISSN 1823-7622

R

Rachman, A.M.A. (2008) Pengetahuan tradisi: Antara kepunahan dan harapan dalam konservasi pembangunan. Jurnal Pengajian Melayu, 19. pp. 1-15. ISSN 1823-7622

Rahimin Affandi, A.R. and Mohd Anuar, R. (2006) Za'ba dan idea Tajdid Islam di Malaysia: Satu analisa ringkas. Jurnal Pengajian Melayu, 17 (2006). pp. 187-231. ISSN 1823-7622

Rahmah, B. (2005) Continuity & relevance of Malay traditional performance art in this millennium. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 220-231. ISSN 1823-7622

Rahmah, B. (1998) Pengalaman dan keindahan seni teater tradisi Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 40-54. ISSN 1823-7622

Rahmah , B. (1997) Drama sebagai satu bidang pengajian di sekolah. Jurnal Pengajian Melayu, 7. pp. 92-103. ISSN 1823-7622

Raihanah, A. (2006) Modifikasi teori Sulh dalam fiqh klasik berasaskan data-data kajian terbaru. Jurnal Pengajian Melayu, 17. pp. 232-252. ISSN 1823-7622

Ramlah, A. (1997) Sistem pendidikan pada zaman Abdullah Munshi: Satu kajian kes. Jurnal Pengajian Melayu, 7. pp. 47-69. ISSN 1823-7622

Riyanto Teguh, W. (2005) Ulasan majun: Formulasi, perkembangan penyediaan, dan penggunaannya. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 313-318. ISSN 1823-7622

Rohani, M.Y. (1990) Proses peminjaman dalam istilah perubatan Bahasa Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, 2. pp. 76-89. ISSN 1823-7622

Ross, L. (2013) How "traditional" are so-called traditions?": Theree case studies of Malayan folk performance. Jurnal Pengajian Melayu, 23. pp. 99-131. ISSN 1823-7622

Rusliana, I. (2008) Wayang Wong Priangan: Viewed from performance aspects. Jurnal Pengajian Melayu, 19. pp. 52-67. ISSN 1823-7622

S

Saidatul Nornis, M. (2006) Baraq Jomo Diri terhadap Sair Bajau Kota Belud: Tafsiran dari persepsi linguistik antropologi. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 90-111. ISSN 1823-7622

Sanat, M.N. (2006) Ucapan bajet 2006 oleh perdana menteri Malaysia: Analisis wacana kritis plus dalam perbandingan. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 218-240. ISSN 1823-7622

Sharfah Hayaati, al-Qudsy (2008) Budaya kerja cemerlang menurut perspektif Islam: Amalan perkhidmatan awam Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, 19. pp. 187-207. ISSN 1823-7622

Siti Hajar, A.B.A. (2005) Komuniti kediaman dan salah laku antisosial di kalangan kanak-kanak Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 292-312. ISSN 1823-7622

T

Tg. lntan Marlina, T.M.A. (2005) "Seni untuk seni" fahaman Hamzah. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 151-182. ISSN 1823-7622

Ton, I. (2014) Sekumpulan kata kerja dalam Bahasa Melayu: Analisis komponen makna. Jurnal Pengajian Melayu, 7. pp. 32-46. ISSN 1823-7622

W

Wan Abdul Kadir, W.Y. (1990) Krisis identiti budaya di kalangan orang-orang Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 2. pp. 1-16. ISSN 1823-7622

Wan Abdul Kadir, W.Y. (1997) Pemilihan dan penilaian unsur-unsur budaya Melayu tradisi dalam masyarakat identiti nasional. Jurnal Pengajian Melayu, 7. pp. 117-126. ISSN 1823-7622

Wan Abdul Kadir, W.Y. (1998) Tradisi budaya Melayu berteraskan Islam. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 82-97. ISSN 1823-7622

Wan Abdul Rahman, W.A.L. (1998) Local religous functionaries and state's religous bureaucrasies: An analysis of the roles of the Imams in Kelantan. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 116-125. ISSN 1823-7622

Wan Ali, Wan Zailan Kamaruddin (2002) Aliran al-Qadariyyah: perkembangan, pengaruh dan kesannya di alam Melayu dan khususnya di Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, 12. pp. 49-76. ISSN 1823-7622

Wan Ali, Wan Zailan Kamaruddin (2004) Konsep perbuatan Allah (Af‘al Allah) dalam pemikiran Islam, pengaruh dan kesannya kepada pemikiran umat Islam di Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, 14. pp. 48-63.

Y

Yaacob, H. (2005) Unity in Malay family. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 187-199. ISSN 1823-7622

Yahaya, I. (2005) Fenomena penempatan komuniti Melayu bandar di tanah wakaf: kajian di Georgetown, Pulau Pinang. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 1-18. ISSN 1823-7622

Yahaya, I. and Norsiah, A. (2014) Keusahawanan dan daya saing usahawan Melayu di sektor pelancongan. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 16-33. ISSN 1823-7622

Z

Zahir, A. (1998) Cerita lipur lara Melayu: Pengalaman kerja lapangan dan pengenalan tokoh. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 162-174. ISSN 1823-7622

Zahir, A. (2005) Pantun Melayu sebagai manifestasi sosiobudaya dan pensejarahan Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 241-254. ISSN 1823-7622

Zahir, A. (2005) Peranan sastera Islam dalam pembentukan akhlak penduduk alam Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 254-265. ISSN 1823-7622

Zahir , A. (1990) Keragaman kata dalam syair agung: Satu analisis stilistik. Jurnal Pengajian Melayu, 2. pp. 64-75. ISSN 1823-7622

Zulkif, M.Y. and Wan Nasyrudin, W.A. (2008) Intertekstualiti dan kitab tafsir Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 19. pp. 208-225. ISSN 1823-7622

Zulkifli, M.Y. and Nasyrudin, A. (2005) Tarjuman al-Mustafid: Satu analisa terhadap karya terjemahan. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 156-173. ISSN 1823-7622

This list was generated on Wed Mar 20 00:52:26 2019 +08.