Items where Journal is Jurnal Pengajian Melayu

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | F | H | I | J | K | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Z
Number of items: 96.

A

Ab. Razak, A.K. (2005) Warkah-warkah kesultanan Melayu lama koleksi Perpustakaan Negara Malaysia: Analisis komponen dan binaan warkah. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 183-201. ISSN 1823-7622

Abdul Kadir, Y. (2005) Globalisasi, internasionalisasi, dan nasionalisme dalam mempertahankan identiti Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 174-186. ISSN 1823-7622

Adi Yasran, A.A. (2005) Inventori konsonan dialek Melayu Kelantan: satu penilaian semula. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 200-217. ISSN 1823-7622

Ali, A. Wahab (1998) Sitti Noerbaja dan tjerita Nji Paina: Satu perbincangan. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 1-13. ISSN 1823-7622

Alias, M. (1990) Malay political and PAS' political struggles. Jurnal Pengajian Melayu, 2. pp. 90-107. ISSN 1823-7622

Amri, M. (2005) Agricultural involution and shared poverty: Satu coin dengan dua mata. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 73-85. ISSN 1823-7622

Amri , M. (2012) Kategori adat dalam budaya Melayu Nusantara (Adat categories in Malaya-Archipelago culture). Jurnal Pengajian Melayu, 23. pp. 1-25. ISSN 1823-7622

Anuarnorarai, - (2005) Hussein Haniff: Tafsiran terhadap politik istana oleh daya penulisan, pengarahan dan sinematografi dalam filem Hang Jebat. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 255-270. ISSN 1823-7622

Arba'ie, S.; Che Ibrahim, S. (2005) Aplikasi multimedia interaktif dalam penguasaan kemahiran bahasa. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 72-85. ISSN 1823-7622

Asmah , O. (1997) Bahasa standard. Dialek dan dialek-antara: Beberapa persolan teoretis. Jurnal Pengajian Melayu, 7. pp. 1-18. ISSN 1823-7622

Asmiaty , A. (2012) Syair Bugis dan pengekalan siri' dalam adat perkahwinan Bugis di Sabah. Jurnal Pengajian Melayu, 23. pp. 65-84. ISSN 1823-7622

C

Chew, F.P. (2006) Pembentukan negara bangsa melalui pendidikan sastera. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 136-168. ISSN 1823-7622

Chew, F.P.; Zahari, I. (2008) Tahap penggunaan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dalam kalangan dalam sistem pendidikan negara. Jurnal Pengajian Melayu, 19. pp. 16-36. ISSN 1823-7622

F

Fanany, I.; Fanany, R. (1997) Language and culture in health promotion: The case of west Sumatra, Indonesia. Jurnal Pengajian Melayu, 7. pp. 19-31. ISSN 1823-7622

Fanany, I.; Fanany, R. (1998) The language of environmental health: An innovative approach to public health education in West Sumatra, Indonesia. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 71-81. ISSN 1823-7622

Faridah, C.H.; Sarina Aini, K. (2006) Pendekatan psikologi dalam pendidikan akhlak muslim sebagai pemangkin pembangunan insan dan tamadun. Jurnal Pengajian Melayu, 17. pp. 290-306. ISSN 1823-7622

H

H. Ahmad Samin, S. (1997) Analisis tema dan perwatakan cerita jenaka Melayu klasik. Jurnal Pengajian Melayu, 7. pp. 70-91. ISSN 1823-7622

H. Ahmad Samin, S. (1998) Permainan dalam dunia anak-anak Angkola/Maindailing: Tradisi lisan yang semakin redup. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 98-115. ISSN 1823-7622

H. Mahdini, S. (2014) Perempuan Melayu dalam Syair Siti Shianah. Jurnal Pengajian Melayu, 14. pp. 100-118. ISSN 1823-7622

Hamedi, M.A. (2008) Profil permajalahan Melayu dekad 1980-an. Jurnal Pengajian Melayu, 19. pp. 37-51. ISSN 1823-7622

Hamidin, A.H. (2005) Emosi Melayu: Melayu dan perhambaan di Cape, 1652-1838. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 116-131. ISSN 1823-7622

Haron, D. (1998) Aspek sosiologi di dalam novel Salina. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 194-205. ISSN 1823-7622

Hashim, M. (1997) Disiplin pelajar dan masalah sosial orang Melayu kini: Menanganinya dari sudut pendidikan. Jurnal Pengajian Melayu, 7. pp. 127-141. ISSN 1823-7622

Hashim, M. (2014) Islam dan kebahasaan Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 34-89. ISSN 1823-7622

Hashim, M. (2005) Peranan tulisan Jawi dalam perkembangan Islam di Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 86-115. ISSN 1823-7622

Hashim, M. (1998) The civilizational basis of Islam its role in human development and progress in the third millenium. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 14-39. ISSN 1823-7622

Hassan Basri, A.K. (2005) Pengajaran gaya bahasa dalam Bahasa Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 37-54. ISSN 1823-7622

Hussin, M. (1998) Bibliografi masyarakat Melayu Singapura, 1819-1994: Suatu analisis. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 125-149. ISSN 1823-7622

Hutomo, S.S. (1998) Citra Pangeran Syarif Hasyim Al-Qudsi dalam perang Banjar. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 55-70. ISSN 1823-7622

I

Indirawati, Z. (2005) Capahan persepsi: ungkapan yang menandai emosi dalam ujaran. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 202-219. ISSN 1823-7622

Intan Marlina, M.A. (2006) Pertentangan nilai dan psikologi orang tua dalam seorang tua di kaki gunung. Jurnal Pengajian Melayu, 17. pp. 307-329. ISSN 1823-7622

J

Jaafar, J. (2008) Cabaran dan proses pemantapan Bahasa Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 19. pp. 68-90. ISSN 1823-7622

Jamal, I.; Jas, L.; Suzana, J.; Yoo, F. (2014) Hubungan antara perapatan keibubapaan dengan status identiti remaja Melayu (The relationship between parental attachment and identity statuses among Malay adolescents). Jurnal Pengajian Melayu, 23. pp. 85-98. ISSN 1823-7622

Jamila, M. (2014) Meniti perubahan: Satu profil petempatan Felda Sg. Buaya, Hulu Selangor. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 175-193. ISSN 1823-7622

Jasni, S. (2012) Amalan pembahagian harta pusaka dalam kalangan masyarakat Melayu di Malaysia (The practices of inheritance among the Malay community in Malaysia). Jurnal Pengajian Melayu, 23. pp. 99-131. ISSN 1823-7622

Jelani, H. (2004) Institusi percetakan awal di Pulau Pinang dan sumbangannya dalam persejarahan bahasa dan sastera negara. Jurnal Pengajian Melayu, 14. pp. 1-30. ISSN 1823-7622

Juli, E. (1990) Kosmologi Semai. Jurnal Pengajian Melayu, 2. pp. 30-42. ISSN 1823-7622

K

Kamariah, K. (2004) Sahsiah wanita Islam dalam novel-novel pilihan penulis-penulis wanita Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, 14. pp. 119-142. ISSN 1823-7622

Karimian, H. (2007) Aspek Konjugasi dalam buku Perbualan De Houtman (1603). Jurnal Pengajian Melayu, 17. pp. 362-382. ISSN 1823-7622

Koharuddin, B. (2005) Budaya perniagaan dan perdagangan Melayu dalam teks Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 52-72. ISSN 1823-7622

M

M. Husnan, L.; Muhammad, D. (2008) Penulisan bahasa cendekia. Jurnal Pengajian Melayu, 19. pp. 91-107. ISSN 1823-7622

Maharam, M. (2005) Isu-isu alam sekitar dalam sastera: Analisis novel Ramlee Awang Murshid. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 86-120. ISSN 1823-7622

Mahmood Zuhdi, A.M.; Idris, A.; Mohd Kamil, A.M.; Rahimin Affandi, A.R. (2005) Lulusan Universiti al-Azhar dan impaknya terhadap pembangunan sosial di Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 1-36. ISSN 1823-7622

Maslida, Y. (2006) Representasi semantik preposisi dalam kata kerja Bahasa Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 112-135. ISSN 1823-7622

Mawar, S. (2005) Hipoteks tradisional dalam novel-novel Anwar Ridhwan. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 132-155. ISSN 1823-7622

Minardi, A. (2012) Islam sebagai solusi terorisme internasional (Islam as a solution to international terrorism). Jurnal Pengajian Melayu, 23. pp. 27-64. ISSN 1823-7622

Mohamad Mokhtar, H. (2004) Pengurusan kesusasteraan sebagai disiplin ilmu. Jurnal Pengajian Melayu, 14. pp. 79-100. ISSN 1823-7622

Mohamad Mokhtar, H. (1990) Suara-suara protes dalam sastera Melayu moden. Jurnal Pengajian Melayu, 2. pp. 54-63. ISSN 1823-7622

Mohd, R. (2005) Prestasi usahawan Melayu dalam industri kenderaan nasional: Kes vendor PROTON. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 271-291. ISSN 1823-7622

Mohd Anuar, R. (2006) Instrumen 'urf dan adat Melayu sebagai asas penetapan hukum semasa di Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, 17. pp. 253-289. ISSN 1823-7622

Mohd Razali, A. (1998) Kemiskinan warga kota Melayu yang kurang bernasib baik. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 150-162. ISSN 1823-7622

Mohd Razali, A. (1990) Orang Melayu dan mobiliti kediaman dan penyewaan rumah bandar di semenanjung Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, 2. pp. 17-29. ISSN 1823-7622

Mohd. Zain, A.R. (2004) Islam in the Malay world: A chronological advent of Islam to the Malay-Indonesian Archipelago. Jurnal Pengajian Melayu, 14. pp. 31-47. ISSN 1823-7622

Mohd. Zariat, A.R. (2007) Kehadiran barat dan kesannya terhadap kesusasteraan Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 17. pp. 330-361. ISSN 1823-7622

Mustafa, A. (2008) Pengaruh Tafsir al-Manar dan kesannya kepada perjuangan reformis tempatan memartabatkan pendidikan orang Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 19. pp. 108-125. ISSN 1823-7622

Mutalib, Husin (1997) Masyarakat Melayu Singapura: Beberapa perkembangan menarik sejak dua dekad lalu. Jurnal Pengajian Melayu, 7. pp. 104-116. ISSN 1823-7622

N

Noralina, O. (2008) Impak sosioekonomi ke atas dinamik perkahwinan dan kualiti keibubapaan wanita Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 19. pp. 126-142. ISSN 1823-7622

Norazimah, Z. (2005) Sejarah Melayu : Sebuah genre sintesis yang baik bagi memenuhi tuntutan moral Islam dan aspek pengawalan politik. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 319-334. ISSN 1823-7622

Norhayati, A.R. (2005) Teori ginokritik dalam kritikan sastera: Suatu pengenalan. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 121-150. ISSN 1823-7622

Noriati, A.R. (1990) Nilai kesantunan dalam konteks sosiobudaya masyarakat Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 232-253. ISSN 1823-7622

Noriza, D. (2014) Konflik dan kemelut bahasa: Rancangan "program realiti" di Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, 17. pp. 169-186. ISSN 1823-7622

O

Othman, M.Y.; Zainal Abidin, B.; Mohammad Nazzri, A.; Mohamad Anis, A.S. (2006) Estetika dan keindahan songket Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 17. pp. 1-15. ISSN 1823-7622

P

Puteri Roslina, A.W. (2008) Bahasa reseptif dan bahasa ekspresif dalam komunikasi verbal: Pemelajaran Bahasa Melayu kanak-kanak Sindrom Down. Jurnal Pengajian Melayu, 19. pp. 143-166. ISSN 1823-7622

Puteri Roslina, A.W. (2005) Definisi dan konteks dalam terminologi Bahasa Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 55-71. ISSN 1823-7622

R

Rachman, A.M.A. (2008) Pengetahuan tradisi: Antara kepunahan dan harapan dalam konservasi pembangunan. Jurnal Pengajian Melayu, 19. pp. 1-15. ISSN 1823-7622

Rahimin Affandi, A.R.; Mohd Anuar, R. (2006) Za'ba dan idea Tajdid Islam di Malaysia: Satu analisa ringkas. Jurnal Pengajian Melayu, 17 (2006). pp. 187-231. ISSN 1823-7622

Rahmah, B. (2005) Continuity & relevance of Malay traditional performance art in this millennium. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 220-231. ISSN 1823-7622

Rahmah, B. (1998) Pengalaman dan keindahan seni teater tradisi Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 40-54. ISSN 1823-7622

Rahmah , B. (1997) Drama sebagai satu bidang pengajian di sekolah. Jurnal Pengajian Melayu, 7. pp. 92-103. ISSN 1823-7622

Raihanah, A. (2006) Modifikasi teori Sulh dalam fiqh klasik berasaskan data-data kajian terbaru. Jurnal Pengajian Melayu, 17. pp. 232-252. ISSN 1823-7622

Ramlah, A. (1997) Sistem pendidikan pada zaman Abdullah Munshi: Satu kajian kes. Jurnal Pengajian Melayu, 7. pp. 47-69. ISSN 1823-7622

Riyanto Teguh, W. (2005) Ulasan majun: Formulasi, perkembangan penyediaan, dan penggunaannya. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 313-318. ISSN 1823-7622

Rohani, M.Y. (1990) Proses peminjaman dalam istilah perubatan Bahasa Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, 2. pp. 76-89. ISSN 1823-7622

Ross, L. (2013) How "traditional" are so-called traditions?": Theree case studies of Malayan folk performance. Jurnal Pengajian Melayu, 23. pp. 99-131. ISSN 1823-7622

Rusliana, I. (2008) Wayang Wong Priangan: Viewed from performance aspects. Jurnal Pengajian Melayu, 19. pp. 52-67. ISSN 1823-7622

S

Saidatul Nornis, M. (2006) Baraq Jomo Diri terhadap Sair Bajau Kota Belud: Tafsiran dari persepsi linguistik antropologi. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 90-111. ISSN 1823-7622

Sanat, M.N. (2006) Ucapan bajet 2006 oleh perdana menteri Malaysia: Analisis wacana kritis plus dalam perbandingan. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 218-240. ISSN 1823-7622

Sharfah Hayaati, al-Qudsy (2008) Budaya kerja cemerlang menurut perspektif Islam: Amalan perkhidmatan awam Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, 19. pp. 187-207. ISSN 1823-7622

Siti Hajar, A.B.A. (2005) Komuniti kediaman dan salah laku antisosial di kalangan kanak-kanak Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 292-312. ISSN 1823-7622

T

Tg. lntan Marlina, T.M.A. (2005) "Seni untuk seni" fahaman Hamzah. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 151-182. ISSN 1823-7622

Ton, I. (2014) Sekumpulan kata kerja dalam Bahasa Melayu: Analisis komponen makna. Jurnal Pengajian Melayu, 7. pp. 32-46. ISSN 1823-7622

W

Wan Abdul Kadir, W.Y. (1990) Krisis identiti budaya di kalangan orang-orang Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 2. pp. 1-16. ISSN 1823-7622

Wan Abdul Kadir, W.Y. (1997) Pemilihan dan penilaian unsur-unsur budaya Melayu tradisi dalam masyarakat identiti nasional. Jurnal Pengajian Melayu, 7. pp. 117-126. ISSN 1823-7622

Wan Abdul Kadir, W.Y. (1998) Tradisi budaya Melayu berteraskan Islam. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 82-97. ISSN 1823-7622

Wan Abdul Rahman, W.A.L. (1998) Local religous functionaries and state's religous bureaucrasies: An analysis of the roles of the Imams in Kelantan. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 116-125. ISSN 1823-7622

Wan Ali, W.Z.K. (2002) Aliran al-Qadariyyah: perkembangan, pengaruh dan kesannya di alam Melayu dan khususnya di Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, 12. pp. 49-76.

Wan Ali, W.Z.K. (2004) Konsep perbuatan Allah (Af‘al Allah) dalam pemikiran Islam, pengaruh dan kesannya kepada pemikiran umat Islam di Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, 14. pp. 48-63.

Y

Yaacob, H. (2005) Unity in Malay family. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 187-199. ISSN 1823-7622

Yahaya, I. (2005) Fenomena penempatan komuniti Melayu bandar di tanah wakaf: kajian di Georgetown, Pulau Pinang. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 1-18. ISSN 1823-7622

Yahaya, I.; Norsiah, A. (2014) Keusahawanan dan daya saing usahawan Melayu di sektor pelancongan. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 16-33. ISSN 1823-7622

Z

Zahir, A. (1998) Cerita lipur lara Melayu: Pengalaman kerja lapangan dan pengenalan tokoh. Jurnal Pengajian Melayu, 8. pp. 162-174. ISSN 1823-7622

Zahir, A. (2005) Pantun Melayu sebagai manifestasi sosiobudaya dan pensejarahan Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 241-254. ISSN 1823-7622

Zahir, A. (2005) Peranan sastera Islam dalam pembentukan akhlak penduduk alam Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 15. pp. 254-265. ISSN 1823-7622

Zahir , A. (1990) Keragaman kata dalam syair agung: Satu analisis stilistik. Jurnal Pengajian Melayu, 2. pp. 64-75. ISSN 1823-7622

Zulkif, M.Y.; Wan Nasyrudin, W.A. (2008) Intertekstualiti dan kitab tafsir Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 19. pp. 208-225. ISSN 1823-7622

Zulkifli, M.Y.; Nasyrudin, A. (2005) Tarjuman al-Mustafid: Satu analisa terhadap karya terjemahan. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 156-173. ISSN 1823-7622

This list was generated on Fri Oct 19 23:28:00 2018 MYT.